קופסא לטבעת

כסף וזהב מתאים לטבעת גדולה

מחיר: 1.60